همکاری تویوتا و سوزوکی در توسعه فناوری های ایمنی

همکاری تویوتا و سوزوکی در توسعه فناوری های ایمنی
همکاری تویوتا و سوزوکی در توسعه فناوری های ایمنی

 تویوتا و سوزوکی اعلام کرده‌اند که در حال طراحی چارچوبی برای یک همکاری مشترک هستند که به آن‌ها امکان توسعه مشترک تکنولوژی‌های مرتبط با محیط زیست، ایمنی و فناوری اطلاعات می‌دهد.

همکاری تویوتا و سوزوکی در توسعه فناوری های ایمنی

(image)

 تویوتا و سوزوکی اعلام کرده‌اند که در حال طراحی چارچوبی برای یک همکاری مشترک هستند که به آن‌ها امکان توسعه مشترک تکنولوژی‌های مرتبط با محیط زیست، ایمنی و فناوری اطلاعات می‌دهد.

همکاری تویوتا و سوزوکی در توسعه فناوری های ایمنی