هفدهمین دوره نمایشگاه ایران تلکام آغاز به کار کرد

هفدهمین دوره نمایشگاه ایران تلکام آغاز به کار کرد
هفدهمین دوره نمایشگاه ایران تلکام آغاز به کار کرد

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام) صبح امروز آغاز به کار کرد.

هفدهمین دوره نمایشگاه ایران تلکام آغاز به کار کرد

(image)

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام) صبح امروز آغاز به کار کرد.

هفدهمین دوره نمایشگاه ایران تلکام آغاز به کار کرد

افق