هر آنچه سونی به نمایشگاه MWC 2017 آورده بود

هر آنچه سونی به نمایشگاه MWC 2017 آورده بود
هر آنچه سونی به نمایشگاه MWC 2017 آورده بود

سونی با دستان پر به نمایشگاه MWC 2017 آمده بود؛ اما شاید شاخص‌ترین آن‌ها اکسپریا XZ پریمیوم باشد. در ادامه نگاهی به محصولات شاخص سونی خواهیم داشت.

هر آنچه سونی به نمایشگاه MWC 2017 آورده بود

(image)

سونی با دستان پر به نمایشگاه MWC 2017 آمده بود؛ اما شاید شاخص‌ترین آن‌ها اکسپریا XZ پریمیوم باشد. در ادامه نگاهی به محصولات شاخص سونی خواهیم داشت.

هر آنچه سونی به نمایشگاه MWC 2017 آورده بود