هایلایت ۱۸۹: ناسا عاجز از توجیه دلیل وجود آب مایع در مریخ

هایلایت ۱۸۹: ناسا عاجز از توجیه دلیل وجود آب مایع در مریخ
هایلایت ۱۸۹: ناسا عاجز از توجیه دلیل وجود آب مایع در مریخ

اطلاعات جدیدی که مریخ‌نورد Curiosity به‌ دست‌ آورده، نشان می‌دهند که میلیاردها سال پیش، دریاچه‌ای آبی روی سیاره‌ی سرخ وجود داشته است.

هایلایت ۱۸۹: ناسا عاجز از توجیه دلیل وجود آب مایع در مریخ

(image)

اطلاعات جدیدی که مریخ‌نورد Curiosity به‌ دست‌ آورده، نشان می‌دهند که میلیاردها سال پیش، دریاچه‌ای آبی روی سیاره‌ی سرخ وجود داشته است.

هایلایت ۱۸۹: ناسا عاجز از توجیه دلیل وجود آب مایع در مریخ