هایلایت ۱۸۵: از آسیب پذیر بودن فالکون 9 اسپیس ایکس تا فروش خوب پلی استیشن 4 پرو

هایلایت ۱۸۵: از آسیب پذیر بودن فالکون 9 اسپیس ایکس تا فروش خوب پلی استیشن 4 پرو
هایلایت ۱۸۵: از آسیب پذیر بودن فالکون 9 اسپیس ایکس تا فروش خوب پلی استیشن 4 پرو

ظاهرا راکت‌های فالکون ۹ اسپیس ایکس دچار مشکلاتی جدی هستند؛ مشکلاتی که می‌توانند مأموریت‌های باسرنشین این کمپانی را به تأخیر بیندازند.

هایلایت ۱۸۵: از آسیب پذیر بودن فالکون 9 اسپیس ایکس تا فروش خوب پلی استیشن 4 پرو

(image)

ظاهرا راکت‌های فالکون ۹ اسپیس ایکس دچار مشکلاتی جدی هستند؛ مشکلاتی که می‌توانند مأموریت‌های باسرنشین این کمپانی را به تأخیر بیندازند.

هایلایت ۱۸۵: از آسیب پذیر بودن فالکون 9 اسپیس ایکس تا فروش خوب پلی استیشن 4 پرو