هایلایت ۱۵۷: از تغییرات ویندوز 10 موبایل تا ساخت باریک‌ترین سیم های الکتریکی دنیا

هایلایت ۱۵۷: از تغییرات ویندوز 10 موبایل تا ساخت باریک‌ترین سیم های الکتریکی دنیا
هایلایت ۱۵۷: از تغییرات ویندوز 10 موبایل تا ساخت باریک‌ترین سیم های الکتریکی دنیا

پژوهشگرهای دانشگاه استنفورد با همکاری دپارتمان انرژی راهکاری را برای تولید سیم‌های فوق باریک با ویژگی‌های منحصربه‌فرد، توسعه داده‌اند.

هایلایت ۱۵۷: از تغییرات ویندوز 10 موبایل تا ساخت باریک‌ترین سیم های الکتریکی دنیا

(image)

پژوهشگرهای دانشگاه استنفورد با همکاری دپارتمان انرژی راهکاری را برای تولید سیم‌های فوق باریک با ویژگی‌های منحصربه‌فرد، توسعه داده‌اند.

هایلایت ۱۵۷: از تغییرات ویندوز 10 موبایل تا ساخت باریک‌ترین سیم های الکتریکی دنیا