هایلایت ۱۵۴: از درگذشت عروسک گردان کلاه قرمزی تا ورود آنفولانزای مرغی به ایران

هایلایت ۱۵۴: از درگذشت عروسک گردان کلاه قرمزی تا ورود آنفولانزای مرغی به ایران
هایلایت ۱۵۴: از درگذشت عروسک گردان کلاه قرمزی تا ورود آنفولانزای مرغی به ایران

آنفولانزای مرغی وارد مرزهای ایران شده است و به‌شدت توصیه می‌شود که از خوردن پرندگان شکارشده خودداری کنید؛ اما برای پیشگیری از این بیماری چه می‌توان کرد؟

هایلایت ۱۵۴: از درگذشت عروسک گردان کلاه قرمزی تا ورود آنفولانزای مرغی به ایران

(image)

آنفولانزای مرغی وارد مرزهای ایران شده است و به‌شدت توصیه می‌شود که از خوردن پرندگان شکارشده خودداری کنید؛ اما برای پیشگیری از این بیماری چه می‌توان کرد؟

هایلایت ۱۵۴: از درگذشت عروسک گردان کلاه قرمزی تا ورود آنفولانزای مرغی به ایران