هایلایت ۱۵۰: از پیشرفت چشمگیر دست مصنوعی دارپا تا پایان مسابقات ACM با برتری تیم دانشگاه شریف

هایلایت ۱۵۰: از پیشرفت چشمگیر دست مصنوعی دارپا تا پایان مسابقات ACM با برتری تیم دانشگاه شریف
هایلایت ۱۵۰: از پیشرفت چشمگیر دست مصنوعی دارپا تا پایان مسابقات ACM با برتری تیم دانشگاه شریف

تیمی از دانشگاه شریف برای دومین سال پیاپی توانست مقاوم اول مسابقات هیجان‌انگیز کدنویسی ACM را در ماراتنی جذاب، کسب کند.

هایلایت ۱۵۰: از پیشرفت چشمگیر دست مصنوعی دارپا تا پایان مسابقات ACM با برتری تیم دانشگاه شریف

(image)

تیمی از دانشگاه شریف برای دومین سال پیاپی توانست مقاوم اول مسابقات هیجان‌انگیز کدنویسی ACM را در ماراتنی جذاب، کسب کند.

هایلایت ۱۵۰: از پیشرفت چشمگیر دست مصنوعی دارپا تا پایان مسابقات ACM با برتری تیم دانشگاه شریف