هایلایت ۱۳۵: از بالا رفتن قیمت گوشی هوشمند تا به چالش کشیده شدن نظرات انیشتین

هایلایت ۱۳۵: از بالا رفتن قیمت گوشی هوشمند تا به چالش کشیده شدن نظرات انیشتین
هایلایت ۱۳۵: از بالا رفتن قیمت گوشی هوشمند تا به چالش کشیده شدن نظرات انیشتین

در روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی‌های هوشمند در بازار بالا رفته و از طرفی باعث کسادی آن نیز شده است.

هایلایت ۱۳۵: از بالا رفتن قیمت گوشی هوشمند تا به چالش کشیده شدن نظرات انیشتین

(image)

در روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی‌های هوشمند در بازار بالا رفته و از طرفی باعث کسادی آن نیز شده است.

هایلایت ۱۳۵: از بالا رفتن قیمت گوشی هوشمند تا به چالش کشیده شدن نظرات انیشتین