هایلایت ۱۲۹: از تامین تمام انرژی یک ساحل با انرژی خورشیدی تا مشخصات سرفیس فون مایکروسافت

هایلایت ۱۲۹: از تامین تمام انرژی یک ساحل با انرژی خورشیدی تا مشخصات سرفیس فون مایکروسافت
هایلایت ۱۲۹: از تامین تمام انرژی یک ساحل با انرژی خورشیدی تا مشخصات سرفیس فون مایکروسافت

تسلا با تصاحب سولارسیتی توانسته است تمام انرژی یک ساحل را با استفاده از پنل‌های خورشیدی تأمین کند.

هایلایت ۱۲۹: از تامین تمام انرژی یک ساحل با انرژی خورشیدی تا مشخصات سرفیس فون مایکروسافت

(image)

تسلا با تصاحب سولارسیتی توانسته است تمام انرژی یک ساحل را با استفاده از پنل‌های خورشیدی تأمین کند.

هایلایت ۱۲۹: از تامین تمام انرژی یک ساحل با انرژی خورشیدی تا مشخصات سرفیس فون مایکروسافت