هایلایت: مدیرعامل سایپا پراید را ازلحاظ کیفیت و قیمت بی‌رقیب می‌داند

هایلایت: مدیرعامل سایپا پراید را ازلحاظ کیفیت و قیمت بی‌رقیب می‌داند
هایلایت: مدیرعامل سایپا پراید را ازلحاظ کیفیت و قیمت بی‌رقیب می‌داند

مدیرعامل سایپا بیان کرده است که رقیبی در بازه‌ی قیمت پراید برای این خودرو در دنیا نمی‌بیند.

هایلایت: مدیرعامل سایپا پراید را ازلحاظ کیفیت و قیمت بی‌رقیب می‌داند

(image)

مدیرعامل سایپا بیان کرده است که رقیبی در بازه‌ی قیمت پراید برای این خودرو در دنیا نمی‌بیند.

هایلایت: مدیرعامل سایپا پراید را ازلحاظ کیفیت و قیمت بی‌رقیب می‌داند

تلگرام نارنجی