هاردهای ۱۲ و ۱۴ ترابایتی وسترن دیجیتال سال آینده به بازار می‌آیند

هاردهای ۱۲ و ۱۴ ترابایتی وسترن دیجیتال سال آینده به بازار می‌آیند
هاردهای ۱۲ و ۱۴ ترابایتی وسترن دیجیتال سال آینده به بازار می‌آیند

کمپانی وسترن دیجیتال از ساخت دو هارد مبتنی بر هلیوم با ظرفیت‌های ۱۲ و ۱۴ ترابایت خبر داده است.

هاردهای ۱۲ و ۱۴ ترابایتی وسترن دیجیتال سال آینده به بازار می‌آیند

(image)

کمپانی وسترن دیجیتال از ساخت دو هارد مبتنی بر هلیوم با ظرفیت‌های ۱۲ و ۱۴ ترابایت خبر داده است.

هاردهای ۱۲ و ۱۴ ترابایتی وسترن دیجیتال سال آینده به بازار می‌آیند