نوکیا از اپل به دلیل نقض پتنت شکایت کرد

نوکیا از اپل به دلیل نقض پتنت شکایت کرد
نوکیا از اپل به دلیل نقض پتنت شکایت کرد

نوکیا از اپل به دلیل استفاده‌ی غیرقانونی از ۳۲ پتنت این شرکت‌ که پس از تملک شرکت‌هایی مانند نوکیا-زیمنس و آلکاتل-لوسنت به دست آمده‌اند، شکایت کرد.

نوکیا از اپل به دلیل نقض پتنت شکایت کرد

(image)

نوکیا از اپل به دلیل استفاده‌ی غیرقانونی از ۳۲ پتنت این شرکت‌ که پس از تملک شرکت‌هایی مانند نوکیا-زیمنس و آلکاتل-لوسنت به دست آمده‌اند، شکایت کرد.

نوکیا از اپل به دلیل نقض پتنت شکایت کرد