نوجوانان علاقه چندانی به اتومبیل های خودران ندارند

نوجوانان علاقه چندانی به اتومبیل های خودران ندارند

به احتمال فراوان خودروهای آینده بی نیاز از راننده باشند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که نوجوانان و جوانان به این راحتی کلید خودروهای خود را تحویل نخواهند داد. بر اساس تحقیقی که موسسه نیلسون انجام داده، ۷۲ درصد از دانش آموزان دبیرستان ها در آمریکا گفته اند که علاقه چندانی به ایده اتومبیل های خودران ندارند و ترجیح می دهد سوار ماشینی شوند که خود بتوانند آن را هدایت کنند.

البته این مسئله تا حدود زیادی قابل درک است. حس دریافت گواهی نامه رانندگی و داشتن آزادی کامل در هدایت خودروی تازه خریداری شده، لذتی است که در این سن و سال به راحتی نمی تواند از آن چشم پوشی کرد. اما در هر حال چنین دیدگاهی می تواند از برخی جنبه ها خطرناک نیز باشد.

همانطور که همه ما می دانیم، افراد کم سن و سال و آنهایی که به تازگی گواهی نامه خود را دریافت کرده اند، بی محاباتر و مخاطره آمیزتر از سایر اشخاص رانندگی می کنند. آمارها در آمریکا نشان می دهد که تصادفات رانندگی بالاترین رتبه را در رده بندی عوامل مرگ و میر نوجوانان دارد.

یکی از اصلی ترین انگیزه ها برای توسعه خودروهای بدون راننده، افزایش سطح ایمنی حمل و نقل زمینی و کاهش تصادفات ناشی از خطاهای انسانی است.

باب لوتز به عنوان جانشین سابق مدیرعامل جنرال موتور در مصاحبه ای گفته: «اتومبیل های خودران در موقع رانندگی مواد مخدر مصرف نمی کنند و با سایر رانندگان به رقابت نمی پردازند.» این درحالی است که چنین خطاهایی گاهی از سوی رانندگان جوان سر می زند.

به نظر می رسد می بایست قبل ورود این محصولات نوآورانه به بازار، بسترهای فرهنگی لازم، به خصوص در مدارس، برای پذیرش آنها فراهم شود.

The post appeared first on .

نوجوانان علاقه چندانی به اتومبیل های خودران ندارند

(image)

به احتمال فراوان خودروهای آینده بی نیاز از راننده باشند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که نوجوانان و جوانان به این راحتی کلید خودروهای خود را تحویل نخواهند داد. بر اساس تحقیقی که موسسه نیلسون انجام داده، ۷۲ درصد از دانش آموزان دبیرستان ها در آمریکا گفته اند که علاقه چندانی به ایده اتومبیل های خودران ندارند و ترجیح می دهد سوار ماشینی شوند که خود بتوانند آن را هدایت کنند.

البته این مسئله تا حدود زیادی قابل درک است. حس دریافت گواهی نامه رانندگی و داشتن آزادی کامل در هدایت خودروی تازه خریداری شده، لذتی است که در این سن و سال به راحتی نمی تواند از آن چشم پوشی کرد. اما در هر حال چنین دیدگاهی می تواند از برخی جنبه ها خطرناک نیز باشد.

همانطور که همه ما می دانیم، افراد کم سن و سال و آنهایی که به تازگی گواهی نامه خود را دریافت کرده اند، بی محاباتر و مخاطره آمیزتر از سایر اشخاص رانندگی می کنند. آمارها در آمریکا نشان می دهد که تصادفات رانندگی بالاترین رتبه را در رده بندی عوامل مرگ و میر نوجوانان دارد.

یکی از اصلی ترین انگیزه ها برای توسعه خودروهای بدون راننده، افزایش سطح ایمنی حمل و نقل زمینی و کاهش تصادفات ناشی از خطاهای انسانی است.

باب لوتز به عنوان جانشین سابق مدیرعامل جنرال موتور در مصاحبه ای گفته: «اتومبیل های خودران در موقع رانندگی مواد مخدر مصرف نمی کنند و با سایر رانندگان به رقابت نمی پردازند.» این درحالی است که چنین خطاهایی گاهی از سوی رانندگان جوان سر می زند.

به نظر می رسد می بایست قبل ورود این محصولات نوآورانه به بازار، بسترهای فرهنگی لازم، به خصوص در مدارس، برای پذیرش آنها فراهم شود.

The post appeared first on .

نوجوانان علاقه چندانی به اتومبیل های خودران ندارند