نمایش لانچر بازطراحی شده گوشی‌های پیکسل در کنفرانس گوگل I/O

نمایش لانچر بازطراحی شده گوشی‌های پیکسل در کنفرانس گوگل I/O
نمایش لانچر بازطراحی شده گوشی‌های پیکسل در کنفرانس گوگل I/O

گوگل در حال توسعه‌ی نسخه بازطراحی شده‌ی لانچر گوشی‌  خود است و در خلال کنفرانس گوگل I/O، گوشی‌های پیکسل مجهز به این لانچر به نمایش گذاشته  شدند.

نمایش لانچر بازطراحی شده گوشی‌های پیکسل در کنفرانس گوگل I/O

(image)

گوگل در حال توسعه‌ی نسخه بازطراحی شده‌ی لانچر گوشی‌  خود است و در خلال کنفرانس گوگل I/O، گوشی‌های پیکسل مجهز به این لانچر به نمایش گذاشته  شدند.

نمایش لانچر بازطراحی شده گوشی‌های پیکسل در کنفرانس گوگل I/O