نقد فیلم هفت ماهگی

نقد فیلم هفت ماهگی
نقد فیلم هفت ماهگی

در این مطلب به هفت ماهگی، ساخته هاتف علیمردانی، پرداخته است و عنصر اتفاق را در فیلم‌های علیمردانی در این نقد بررسی می‌کند.

نقد فیلم هفت ماهگی

(image)

در این مطلب به هفت ماهگی، ساخته هاتف علیمردانی، پرداخته است و عنصر اتفاق را در فیلم‌های علیمردانی در این نقد بررسی می‌کند.

نقد فیلم هفت ماهگی