نقد انیمیشن خاطره‌ انگیز The Iron Giant – غول آهنی

نقد انیمیشن خاطره‌ انگیز The Iron Giant – غول آهنی
نقد انیمیشن خاطره‌ انگیز The Iron Giant - غول آهنی

شاید شما هم در کودکی‌ و نوجوانی‌تان، این غول آهنی دوست داشتنی را از قاب تلویزیون تماشا کرده باشید. حالا بررسی این انیمیشن خاطره‌انگیز را می‌توانید در زومجی مطالعه کنید. 

نقد انیمیشن خاطره‌ انگیز The Iron Giant – غول آهنی

(image)

شاید شما هم در کودکی‌ و نوجوانی‌تان، این غول آهنی دوست داشتنی را از قاب تلویزیون تماشا کرده باشید. حالا بررسی این انیمیشن خاطره‌انگیز را می‌توانید در زومجی مطالعه کنید. 

نقد انیمیشن خاطره‌ انگیز The Iron Giant – غول آهنی