نصب iOS 10 روی ۷۹ درصد از دستگاه های هوشمند شرکت اپل

نصب iOS 10 روی ۷۹ درصد از دستگاه های هوشمند شرکت اپل
نصب iOS 10 روی ۷۹ درصد از دستگاه های هوشمند شرکت اپل

با گذشت پنج ماه از عرضه ، آمار نصب این نسخه از سیستم‌عامل روی دستگاه‌های شرکت به ۷۹ درصد رسیده است.

نصب iOS 10 روی ۷۹ درصد از دستگاه های هوشمند شرکت اپل

(image)

با گذشت پنج ماه از عرضه ، آمار نصب این نسخه از سیستم‌عامل روی دستگاه‌های شرکت به ۷۹ درصد رسیده است.

نصب iOS 10 روی ۷۹ درصد از دستگاه های هوشمند شرکت اپل