نسخه جدید گوگل مپس اینک جای پارک اتومبیلتان را ذخیره خواهد کرد

نسخه جدید گوگل مپس اینک جای پارک اتومبیلتان را ذخیره خواهد کرد

ذخیره جای پارک خودرو در گوگل مپس

همانطور که از تیتر این خبر مشخص است، آپدیت جدیدی برای نسخه اندروید و آی او اس اپلیکیشن گوگل مپس (Google Maps) منتشر شده است که جای پارک اتومبیل ها را به رانندگان یادآوری خواهد کرد. این قابلیت جدید در اختیار کاربران نسخه‌های اندروید و آی او اس گوگل مپس قرار گرفته است، اما نحوه‌ی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نسخه جدید گوگل مپس اینک جای پارک اتومبیلتان را ذخیره خواهد کرد

(image)

همانطور که از تیتر این خبر مشخص است، آپدیت جدیدی برای نسخه اندروید و آی او اس اپلیکیشن گوگل مپس (Google Maps) منتشر شده است که جای پارک اتومبیل ها را به رانندگان یادآوری خواهد کرد. این قابلیت جدید در اختیار کاربران نسخه‌های اندروید و آی او اس گوگل مپس قرار گرفته است، اما نحوه‌ی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نسخه جدید گوگل مپس اینک جای پارک اتومبیلتان را ذخیره خواهد کرد