نسخه بتای دوم iOS 10 در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت

نسخه بتای دوم iOS 10 در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت
نسخه بتای دوم iOS 10 در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت

نسخه‌ی دهم سیستم‌عامل ، به زودی و هنگام رونمایی از  منتشر خواهد شد. اخیرا کمپانی نسخه‌ی بتای دوم ios 10 را برای توسعه‌دهندگان سیستم عاملش منتشر کرده است. البته این آپدیت تنها برای توسعه‌‌دهندگانی در دسترس است که حساب Develope داشته باشند. با همراه باشید.

نسخه بتای دوم iOS 10 در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت

(image)

نسخه‌ی دهم سیستم‌عامل ، به زودی و هنگام رونمایی از  منتشر خواهد شد. اخیرا کمپانی نسخه‌ی بتای دوم ios 10 را برای توسعه‌دهندگان سیستم عاملش منتشر کرده است. البته این آپدیت تنها برای توسعه‌‌دهندگانی در دسترس است که حساب Develope داشته باشند. با همراه باشید.

نسخه بتای دوم iOS 10 در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت

خبر فرهنگیان