نخستین قطار بدون ریل الکتریکی دنیا توسط یک شرکت چینی ساخته شد

نخستین قطار بدون ریل الکتریکی دنیا توسط یک شرکت چینی ساخته شد

نخستین قطار بدون ریل

نخستین قطار بدون ریل دنیا توسط یک کمپانی چینی ساخته شده و در شهرهای کوچک و حتی بزرگ کاربرد خواهد شد. به عنوان مهمترین مزیت قطار بی ریل باید به قیمت پایین آن در مقایسه با سایر قطارهای شهری اشاره کرد. به گفته موسسه CRRC ژانژو کشور چین، مسئولین بیشتر شهرهای کوچک قادر به خرید …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نخستین قطار بدون ریل الکتریکی دنیا توسط یک شرکت چینی ساخته شد

(image)

نخستین قطار بدون ریل دنیا توسط یک کمپانی چینی ساخته شده و در شهرهای کوچک و حتی بزرگ کاربرد خواهد شد. به عنوان مهمترین مزیت قطار بی ریل باید به قیمت پایین آن در مقایسه با سایر قطارهای شهری اشاره کرد. به گفته موسسه CRRC ژانژو کشور چین، مسئولین بیشتر شهرهای کوچک قادر به خرید …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نخستین قطار بدون ریل الکتریکی دنیا توسط یک شرکت چینی ساخته شد