موتورولا دو گوشی اقتصادی موتو E4 و موتو E4 پلاس را معرفی کرد

موتورولا دو گوشی اقتصادی موتو E4 و موتو E4 پلاس را معرفی کرد
موتورولا دو گوشی اقتصادی موتو E4 و موتو E4 پلاس را معرفی کرد

شرکت دو گوشی هوشمند اقتصادی به نام‌های موتو ای ۴ و موتو ای ۴ پلاس را رسما معرفی کرد.

موتورولا دو گوشی اقتصادی موتو E4 و موتو E4 پلاس را معرفی کرد

(image)

شرکت دو گوشی هوشمند اقتصادی به نام‌های موتو ای ۴ و موتو ای ۴ پلاس را رسما معرفی کرد.

موتورولا دو گوشی اقتصادی موتو E4 و موتو E4 پلاس را معرفی کرد