موبایل در ایران ۲۲ ساله شد

موبایل در ایران ۲۲ ساله شد
موبایل در ایران ۲۲ ساله شد

۲۲ سال از آغاز به کار شبکه‌ی تلفن همراه در ایران می‌گذرد. اولین شبکه‌ی تلفن همراه در ایران توسط شرکت ارتباطات سیار در ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید و از آن پس تا کنون دچار تغییرات بسیاری شده است. همراه باشید.

موبایل در ایران ۲۲ ساله شد

(image)

۲۲ سال از آغاز به کار شبکه‌ی تلفن همراه در ایران می‌گذرد. اولین شبکه‌ی تلفن همراه در ایران توسط شرکت ارتباطات سیار در ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید و از آن پس تا کنون دچار تغییرات بسیاری شده است. همراه باشید.

موبایل در ایران ۲۲ ساله شد

Not Found

The requested URL /backlink1.html was not found on this server.