مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X ؛ رقابتی درون خانواده

مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X ؛ رقابتی درون خانواده

مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X

در این مقاله سعی داریم مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X را بررسی کنیم. دو گوشی هوشمند از یک خانواده، یکی از سری Z و دیگری از سری X. باوجود تغییر در مدل، این دو دستگاه در برخی ویژگی‌ها با هم مشترک هستند. برای شروع باید گفت که اندازه‌ی فیزیکی و وزن …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X ؛ رقابتی درون خانواده

(image)

در این مقاله سعی داریم مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X را بررسی کنیم. دو گوشی هوشمند از یک خانواده، یکی از سری Z و دیگری از سری X. باوجود تغییر در مدل، این دو دستگاه در برخی ویژگی‌ها با هم مشترک هستند. برای شروع باید گفت که اندازه‌ی فیزیکی و وزن …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مقایسه بین سونی اکسپریا Z5 با سونی اکسپریا X ؛ رقابتی درون خانواده

عکس