معرفی رسمی Galaxy C7 توسط سامسونگ

معرفی رسمی Galaxy C7 توسط سامسونگ

کمپانی سامسونگ به تازگی دست به معرفی یک سری جدید از گوشی های هوشمند خود زده است.

معرفی رسمی Galaxy C7 توسط سامسونگ

(image)
کمپانی سامسونگ به تازگی دست به معرفی یک سری جدید از گوشی های هوشمند خود زده است.
معرفی رسمی Galaxy C7 توسط سامسونگ