معرفی اپلیکیشن رسمی یورو 2016، اجرای اندروید روی آيفون 6 اس و مطالب مهم روز گذشته

معرفی اپلیکیشن رسمی یورو 2016، اجرای اندروید روی آيفون 6 اس و مطالب مهم روز گذشته
معرفی اپلیکیشن رسمی یورو 2016، اجرای اندروید روی آيفون 6 اس و مطالب مهم روز گذشته

روز گذشته از راه حل استیون هاوکینگ برای حل پارادوکس اطلاعات سیاهچاله ها گفتیم، اپلیکیشن رسمی یورو 2016 را بررسی کردیم و همچنین مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

معرفی اپلیکیشن رسمی یورو 2016، اجرای اندروید روی آيفون 6 اس و مطالب مهم روز گذشته

(image)

روز گذشته از راه حل استیون هاوکینگ برای حل پارادوکس اطلاعات سیاهچاله ها گفتیم، اپلیکیشن رسمی یورو 2016 را بررسی کردیم و همچنین مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

معرفی اپلیکیشن رسمی یورو 2016، اجرای اندروید روی آيفون 6 اس و مطالب مهم روز گذشته

آهنگ جدید