معرفی انیمیشن کوتاه Poilus، نگاهی متفاوت به جنگ جهانی اول

معرفی انیمیشن کوتاه Poilus، نگاهی متفاوت به جنگ جهانی اول
معرفی انیمیشن کوتاه Poilus، نگاهی متفاوت به جنگ جهانی اول

زومجی این هفته انیمیشنی را برای تماشا معرفی می‌کند که در چند دقیقه تصویری متفاوت از یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ را به تصویر می‌کشد. 

معرفی انیمیشن کوتاه Poilus، نگاهی متفاوت به جنگ جهانی اول

(image)

زومجی این هفته انیمیشنی را برای تماشا معرفی می‌کند که در چند دقیقه تصویری متفاوت از یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ را به تصویر می‌کشد. 

معرفی انیمیشن کوتاه Poilus، نگاهی متفاوت به جنگ جهانی اول