مشکل بزرگ دوربین در برخی گوشی‌های پیکسل گوگل

مشکل بزرگ دوربین در برخی گوشی‌های پیکسل گوگل
مشکل بزرگ دوربین در برخی گوشی‌های پیکسل گوگل

برخی گوشی‌های پیکسل و پیکسل XL گوگل در اپلیکیشن دوربین خود دچار مشکل بزرگی شده‌اند. 

مشکل بزرگ دوربین در برخی گوشی‌های پیکسل گوگل

(image)

برخی گوشی‌های پیکسل و پیکسل XL گوگل در اپلیکیشن دوربین خود دچار مشکل بزرگی شده‌اند. 

مشکل بزرگ دوربین در برخی گوشی‌های پیکسل گوگل