مشخصات و تاریخ عرضه شیائومی Mi 6 منتشر شد

مشخصات و تاریخ عرضه شیائومی Mi 6 منتشر شد
مشخصات و تاریخ عرضه شیائومی Mi 6 منتشر شد

اطلاعات بیشتری از گوشی جدید شیائومی، می ۶، منتشر شده و تاریخ تقریبی عرضه‌ی آن مشخص شده است.

مشخصات و تاریخ عرضه شیائومی Mi 6 منتشر شد

(image)

اطلاعات بیشتری از گوشی جدید شیائومی، می ۶، منتشر شده و تاریخ تقریبی عرضه‌ی آن مشخص شده است.

مشخصات و تاریخ عرضه شیائومی Mi 6 منتشر شد