مشخصات فنی کنسول پلی استیشن 4 پرو مشخص شد

مشخصات فنی کنسول پلی استیشن 4 پرو مشخص شد
مشخصات فنی کنسول پلی استیشن 4 پرو مشخص شد

شب گذشته و در جریان رویداد ، به صورت رسمی از کنسول جدید خود با نامرونمایی کرد. کمی بعد مشخصات فنی این کنسول منتشر شد. با و جزئیات خبر همراه باشید.

مشخصات فنی کنسول پلی استیشن 4 پرو مشخص شد

(image)

شب گذشته و در جریان رویداد ، به صورت رسمی از کنسول جدید خود با نامرونمایی کرد. کمی بعد مشخصات فنی این کنسول منتشر شد. با و جزئیات خبر همراه باشید.

مشخصات فنی کنسول پلی استیشن 4 پرو مشخص شد

پایگاه خبری مبارز