مرسدس‌ بنز کلاس اس 2017 با پیشرانه‌های جدید رونمایی شد

مرسدس‌ بنز کلاس اس 2017 با پیشرانه‌های جدید رونمایی شد
مرسدس‌ بنز کلاس اس 2017 با پیشرانه‌های جدید رونمایی شد

مرسدس‌بنز از جدیدترین نسخه‌ی سدان لوکس خود رونمایی کرد. کلاس اس جدید به پیشرانه‌های ۶ سیلندر جدیدی مجهز شده است.

مرسدس‌ بنز کلاس اس 2017 با پیشرانه‌های جدید رونمایی شد

(image)

مرسدس‌بنز از جدیدترین نسخه‌ی سدان لوکس خود رونمایی کرد. کلاس اس جدید به پیشرانه‌های ۶ سیلندر جدیدی مجهز شده است.

مرسدس‌ بنز کلاس اس 2017 با پیشرانه‌های جدید رونمایی شد