مدیر طراحی جگوار لندروور خودروهای هیدروژنی را بی‌معنا می‌داند

مدیر طراحی جگوار لندروور خودروهای هیدروژنی را بی‌معنا می‌داند
مدیر طراحی جگوار لندروور خودروهای هیدروژنی را بی‌معنا می‌داند

ولفگانگ ژیبرت مدیر طراحی شرکت جگوار لندروور بریتانیایی؛ معتقد است خودروهای هیدروژنی حقیقتا بی‌معنا و به ‌نوعی بیهوده هستند.

مدیر طراحی جگوار لندروور خودروهای هیدروژنی را بی‌معنا می‌داند

(image)

ولفگانگ ژیبرت مدیر طراحی شرکت جگوار لندروور بریتانیایی؛ معتقد است خودروهای هیدروژنی حقیقتا بی‌معنا و به ‌نوعی بیهوده هستند.

مدیر طراحی جگوار لندروور خودروهای هیدروژنی را بی‌معنا می‌داند