مدیا پردازش نماینده رسمی هواوی در ایران شد

مدیا پردازش نماینده رسمی هواوی در ایران شد
مدیا پردازش نماینده رسمی هواوی در ایران شد

هواوی و شرکت مدیا پردازش برای عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند هواوی همکاری خود را آغاز کردند.

مدیا پردازش نماینده رسمی هواوی در ایران شد

(image)

هواوی و شرکت مدیا پردازش برای عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند هواوی همکاری خود را آغاز کردند.

مدیا پردازش نماینده رسمی هواوی در ایران شد