محققان موفق به ساخت باتری‌ های گرافنی با شارژدهی و طول عمر بالاتر شدند

محققان موفق به ساخت باتری‌ های گرافنی با شارژدهی و طول عمر بالاتر شدند
محققان موفق به ساخت باتری‌ های گرافنی با شارژدهی و طول عمر بالاتر شدند

یکی از محدودیت‌های اصلی محصولات امروزه‌ی دنیای فناوری مربوط به باتری‌ آن‌ها است. محققین استرالیایی موفق به توسعه‌ی نوعی از باتری با استفاده از گرافن با خصوصیاتی ویژه شده‌اند. با همراه باشید.

محققان موفق به ساخت باتری‌ های گرافنی با شارژدهی و طول عمر بالاتر شدند

(image)

یکی از محدودیت‌های اصلی محصولات امروزه‌ی دنیای فناوری مربوط به باتری‌ آن‌ها است. محققین استرالیایی موفق به توسعه‌ی نوعی از باتری با استفاده از گرافن با خصوصیاتی ویژه شده‌اند. با همراه باشید.

محققان موفق به ساخت باتری‌ های گرافنی با شارژدهی و طول عمر بالاتر شدند

خبرگزاری ایران