مایکروسافت کیبورد بلوتوث مجهز به حسگر اثر انگشت می‌سازد

مایکروسافت کیبورد بلوتوث مجهز به حسگر اثر انگشت می‌سازد
مایکروسافت کیبورد بلوتوث مجهز به حسگر اثر انگشت می‌سازد

مایکروسافت یک کیبورد بلوتوث جدید طراحی کرده که مجهز به حسگر اثر انگشت است.

مایکروسافت کیبورد بلوتوث مجهز به حسگر اثر انگشت می‌سازد

(image)

مایکروسافت یک کیبورد بلوتوث جدید طراحی کرده که مجهز به حسگر اثر انگشت است.

مایکروسافت کیبورد بلوتوث مجهز به حسگر اثر انگشت می‌سازد