مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را کاهش خواهد داد

مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را کاهش خواهد داد
مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را کاهش خواهد داد

مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را با استفاده از متدی جدید تا ۳۵ درصد کاهش خواهد داد.

مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را کاهش خواهد داد

(image)

مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را با استفاده از متدی جدید تا ۳۵ درصد کاهش خواهد داد.

مایکروسافت حجم آپدیت‌های ویندوز 10 را کاهش خواهد داد

ارتقا اندروید