ماسکیتو، ساعت هوشمندی که تبدیل به سرعت سنج دوچرخه می‌شود

ماسکیتو، ساعت هوشمندی که تبدیل به سرعت سنج دوچرخه می‌شود
ماسکیتو، ساعت هوشمندی که تبدیل به سرعت سنج دوچرخه می‌شود

ساعت هوشمند ماسکیتو در سه مدل عرضه شده است و از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به قابلیت استفاده به‌عنوان سرعت‌سنج در دوچرخه اشاره کرد.

ماسکیتو، ساعت هوشمندی که تبدیل به سرعت سنج دوچرخه می‌شود

(image)

ساعت هوشمند ماسکیتو در سه مدل عرضه شده است و از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به قابلیت استفاده به‌عنوان سرعت‌سنج در دوچرخه اشاره کرد.

ماسکیتو، ساعت هوشمندی که تبدیل به سرعت سنج دوچرخه می‌شود