لینکلن از نویگیتور ۲۰۱۸ رونمایی کرد

لینکلن از نویگیتور ۲۰۱۸ رونمایی کرد
لینکلن از نویگیتور ۲۰۱۸ رونمایی کرد

، نسبت به سال گذشته با جذابیت بیش‌تری دنبال می‌شود. نسخه‌ی جدیدی از لینکلن نویگیتور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروهای کلاس شاسی‌بلند دنیا، به تازگی در این نمایشگاه معرفی شده است.

لینکلن از نویگیتور ۲۰۱۸ رونمایی کرد

(image)

، نسبت به سال گذشته با جذابیت بیش‌تری دنبال می‌شود. نسخه‌ی جدیدی از لینکلن نویگیتور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروهای کلاس شاسی‌بلند دنیا، به تازگی در این نمایشگاه معرفی شده است.

لینکلن از نویگیتور ۲۰۱۸ رونمایی کرد