لیست دستگاه های سازگار با iOS 9.3 منتشر شد

لیست دستگاه های سازگار با iOS 9.3 منتشر شد

کمپانی اپل اعلام نموده که آپدیت iOS 9.3 بر روی تمامی دستگاه هایی که قادر به نصب iOS 9 بوده اند قابل نصب است.

لیست دستگاه های سازگار با iOS 9.3 منتشر شد

(image)
کمپانی اپل اعلام نموده که آپدیت iOS 9.3 بر روی تمامی دستگاه هایی که قادر به نصب iOS 9 بوده اند قابل نصب است.
لیست دستگاه های سازگار با iOS 9.3 منتشر شد