لکسوس، بی‌ ام‌ و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران

لکسوس، بی‌ ام‌ و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران
لکسوس، بی‌ ام‌ و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران

به گفته‌ی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران؛ لکسوس، بی‌ام‌و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران هستند.

لکسوس، بی‌ ام‌ و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران

(image)

به گفته‌ی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران؛ لکسوس، بی‌ام‌و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران هستند.

لکسوس، بی‌ ام‌ و و آلفارومئو بهترین برندهای خودرویی ایران