لپتاپ های کروم بوک هم اکنون قادر به اجرای برنامه های آندرویدی هستند

لپتاپ های کروم بوک هم اکنون قادر به اجرای برنامه های آندرویدی هستند

در سال های اخیر مرز بین دستگاه های هوشمند و کامپوترهای شخصی بسیار کم رنگ شده است.

لپتاپ های کروم بوک هم اکنون قادر به اجرای برنامه های آندرویدی هستند

(image)
در سال های اخیر مرز بین دستگاه های هوشمند و کامپوترهای شخصی بسیار کم رنگ شده است.
لپتاپ های کروم بوک هم اکنون قادر به اجرای برنامه های آندرویدی هستند