لرزشگیر اپیتکال تنها در لنز واید یا دوربین اول آیفون 7 پلاس وجود دارد

لرزشگیر اپیتکال تنها در لنز واید یا دوربین اول آیفون 7 پلاس وجود دارد
لرزشگیر اپیتکال تنها در لنز واید یا دوربین اول آیفون 7 پلاس وجود دارد

با اضافه شدن دوربین دوم به آیفون ۷ پلاس، دوربین دوم را به لرزشگیر اپتیکال مجهز نکرده است.

لرزشگیر اپیتکال تنها در لنز واید یا دوربین اول آیفون 7 پلاس وجود دارد

(image)

با اضافه شدن دوربین دوم به آیفون ۷ پلاس، دوربین دوم را به لرزشگیر اپتیکال مجهز نکرده است.

لرزشگیر اپیتکال تنها در لنز واید یا دوربین اول آیفون 7 پلاس وجود دارد

میهن دانلود