قابلیت ثبت وب‌سایت با دامین game. (دات گیم) آزاد شده است

قابلیت ثبت وب‌سایت با دامین game. (دات گیم) آزاد شده است

دامین game.

در اوایل جهانی شدن اینترنت، تنها چند دامین (دامنه‌) محدود برای ثبت وجود داشت و انتخاب کاربران معمولا به دات کام، دات نت و دات او آر جی محدود می‌شد. اما اخیرا و با گسترش روزافزون تعداد این گزینه‌ها، دامین game. (دات گیم) هم آزاد شده است و کاربران می‌توانند از آن برای سایت خود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قابلیت ثبت وب‌سایت با دامین game. (دات گیم) آزاد شده است

(image)

در اوایل جهانی شدن اینترنت، تنها چند دامین (دامنه‌) محدود برای ثبت وجود داشت و انتخاب کاربران معمولا به دات کام، دات نت و دات او آر جی محدود می‌شد. اما اخیرا و با گسترش روزافزون تعداد این گزینه‌ها، دامین game. (دات گیم) هم آزاد شده است و کاربران می‌توانند از آن برای سایت خود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قابلیت ثبت وب‌سایت با دامین game. (دات گیم) آزاد شده است

تکنولوژی جدید