فیلمبرداری اولین قسمت گرند تور در آفریقای جنوبی آغاز شد

فیلمبرداری اولین قسمت گرند تور در آفریقای جنوبی آغاز شد
فیلمبرداری اولین قسمت گرند تور در آفریقای جنوبی آغاز شد

برنامه تلویزیونی جدید جرمی کلارکسون، جیمز می و ریچارد هموند، مجریان اسبق ، در  اولین ایستگاه خود در آفریقای جنوبی فیلمبرداری خواهد شد. این موضوع توسط اکانت رسمی گرند تور در توئیتر منتشر شد. با همراه باشید.

فیلمبرداری اولین قسمت گرند تور در آفریقای جنوبی آغاز شد

(image)

برنامه تلویزیونی جدید جرمی کلارکسون، جیمز می و ریچارد هموند، مجریان اسبق ، در  اولین ایستگاه خود در آفریقای جنوبی فیلمبرداری خواهد شد. این موضوع توسط اکانت رسمی گرند تور در توئیتر منتشر شد. با همراه باشید.

فیلمبرداری اولین قسمت گرند تور در آفریقای جنوبی آغاز شد

میهن دانلود