علی بابا رکورد فروش اینترنتی را با ۱۷.۷ میلیارد دلار در یک روز زد

علی بابا رکورد فروش اینترنتی را با ۱۷.۷ میلیارد دلار در یک روز زد
علی بابا رکورد فروش اینترنتی را با ۱۷.۷ میلیارد دلار در یک روز زد

فروشگاه اینترنتی علی بابا روز جمعه ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) موفق شد با ثبت فروش ۱۷.۷۹ میلیارد دلاری، رکورد فروش آنلاین را جابجا کند.

علی بابا رکورد فروش اینترنتی را با ۱۷.۷ میلیارد دلار در یک روز زد

(image)

فروشگاه اینترنتی علی بابا روز جمعه ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) موفق شد با ثبت فروش ۱۷.۷۹ میلیارد دلاری، رکورد فروش آنلاین را جابجا کند.

علی بابا رکورد فروش اینترنتی را با ۱۷.۷ میلیارد دلار در یک روز زد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی