عرضه نسخه جدید دستبند سلامتی سامسوگ به زودی!

عرضه نسخه جدید دستبند سلامتی سامسوگ به زودی!

هیچ کدام از کمپانی های تولیدکننده مصحولات هوشمند به پای کمپانی سامسونگ در زمینه عرضه مداوم و منظم محصولات در طول یک سال نمی رسند.

عرضه نسخه جدید دستبند سلامتی سامسوگ به زودی!

(image)
هیچ کدام از کمپانی های تولیدکننده مصحولات هوشمند به پای کمپانی سامسونگ در زمینه عرضه مداوم و منظم محصولات در طول یک سال نمی رسند.
عرضه نسخه جدید دستبند سلامتی سامسوگ به زودی!