عرضه اولین اسکنر سونوگرافی جهان که با گوشی های هوشمند کار می کند

عرضه اولین اسکنر سونوگرافی جهان که با گوشی های هوشمند کار می کند

تلاش ها برای هماهنگ کردن تجهیزات پزشکی پیشرفته با گوشی های هوشمند، پرتابل کردن و ساده سازی آن ها بالاخره به ثمر نشست.

عرضه اولین اسکنر سونوگرافی جهان که با گوشی های هوشمند کار می کند

(image)
تلاش ها برای هماهنگ کردن تجهیزات پزشکی پیشرفته با گوشی های هوشمند، پرتابل کردن و ساده سازی آن ها بالاخره به ثمر نشست.
عرضه اولین اسکنر سونوگرافی جهان که با گوشی های هوشمند کار می کند