طوفان منصوری در نمایشگاه ژنو با تیونینگ فراری و بنتلی

طوفان منصوری در نمایشگاه ژنو با تیونینگ فراری و بنتلی
طوفان منصوری در نمایشگاه ژنو با تیونینگ فراری و بنتلی

برند پرافتخار که همچنان تحت مدیریت صاحب ایرانی خود، یکی از برترین ارتقا‌دهنده‌های خودروی دنیا محسوب می‌شد؛ در امسال حضور پررنگی داشت و با رونمایی از محصولات جدید خود، یکی از جذاب‌ترین سالن‌های این موتورشو بود.

طوفان منصوری در نمایشگاه ژنو با تیونینگ فراری و بنتلی

(image)

برند پرافتخار که همچنان تحت مدیریت صاحب ایرانی خود، یکی از برترین ارتقا‌دهنده‌های خودروی دنیا محسوب می‌شد؛ در امسال حضور پررنگی داشت و با رونمایی از محصولات جدید خود، یکی از جذاب‌ترین سالن‌های این موتورشو بود.

طوفان منصوری در نمایشگاه ژنو با تیونینگ فراری و بنتلی