طراحی آینده‌ نگر شاسی خودروهای فرمول E

طراحی آینده‌ نگر شاسی خودروهای فرمول E
طراحی آینده‌ نگر شاسی خودروهای فرمول E

فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی قصد دارد از یک شاسی کاملاً جدید و آینده‌نگرانه در خودروهای فرمول E استفاده کند. این شاسی‌ها آیرودینامیک‌تر نیز هستند.

طراحی آینده‌ نگر شاسی خودروهای فرمول E

(image)

فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی قصد دارد از یک شاسی کاملاً جدید و آینده‌نگرانه در خودروهای فرمول E استفاده کند. این شاسی‌ها آیرودینامیک‌تر نیز هستند.

طراحی آینده‌ نگر شاسی خودروهای فرمول E