شیائومی می 5 اس را با صفحه نمایش ۴ اینچی نیز به بازار عرضه می کند

شیائومی می 5 اس را با صفحه نمایش ۴ اینچی نیز به بازار عرضه می کند
شیائومی می 5 اس را با صفحه نمایش ۴ اینچی نیز به بازار عرضه می کند

بر اساس شایعات شیائومی، می 5 اس را در دو مدل، با صفحه نمایش‌های ۴ اینچی و ۵/۵ اینچی به بازار عرضه خواهد کرد.

شیائومی می 5 اس را با صفحه نمایش ۴ اینچی نیز به بازار عرضه می کند

(image)

بر اساس شایعات شیائومی، می 5 اس را در دو مدل، با صفحه نمایش‌های ۴ اینچی و ۵/۵ اینچی به بازار عرضه خواهد کرد.

شیائومی می 5 اس را با صفحه نمایش ۴ اینچی نیز به بازار عرضه می کند

شبکه خانگی